આંખો આવવી, કન્ઝક્ટિવાઇટિસ, લાલ કે ગુલાબી આંખ, બળતરા, પાણી પડવું, આંખોમાં ખંજવાળ વગેરે રોગોમાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો

આંખો આવવી, કન્ઝક્ટિવાઇટિસ,

આજકાલ આંખો આવવી એટલે કે કન્ઝક્ટિવાઇટિસ(Conjunctivitis)ના રોગોમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થયો છે. હાલની સ્થિતિમાં સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં દસમાંથી સાત કેસ …

Read more

ભારતના ૧૦ સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ્સ લાલ કીડીઓને ભગાડવાના 7 દેશી ઉપાયો ટૉપ મની મેનેજમેન્ટ ટિપ્સ Top News