આજકાલ નાની ઉંમરમાં હાર્ટ ઍટેક આવવાના કિસ્સા કેમ વધી રહ્યાં છે? -Heart Attack at (15-25)Young Age

આજકાલ નાની ઉંમરમાં હાર્ટ ઍટેક આવવાના કિસ્સા કેમ વધી રહ્યાં છે? -Heart Attack at Young Age

આજકાલ અવારનવાર સમાચારોમાં અને ન્યૂઝ પેપરોમાં જોવા મળે છે કે શાળામાં કે કૉલેજમાં ભણતાં યુવાનો કે દીકરીઓ રમતાં-રમતાં કે પછી …

Read more

આંખો આવવી, કન્ઝક્ટિવાઇટિસ, લાલ કે ગુલાબી આંખ, બળતરા, પાણી પડવું, આંખોમાં ખંજવાળ વગેરે રોગોમાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો

આંખો આવવી, કન્ઝક્ટિવાઇટિસ,

આજકાલ આંખો આવવી એટલે કે કન્ઝક્ટિવાઇટિસ(Conjunctivitis)ના રોગોમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થયો છે. હાલની સ્થિતિમાં સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં દસમાંથી સાત કેસ …

Read more

ભારતના ૧૦ સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ્સ લાલ કીડીઓને ભગાડવાના 7 દેશી ઉપાયો ટૉપ મની મેનેજમેન્ટ ટિપ્સ Top News